bilet normalny 2d - 16zł
bilet ulgowy 2d - 14 zł
bilet normalny
3-D - 17 zł + okulary 3 zł - razem 20 zł
bilet ulgowy 3-D - 15 zł +okulary 3 zł - razem 18 zł

kasa otwarta 30 min przed seansem
FACEBOOK
REPERTUAR
KINO "GRUNWALD"
11-015 OLSZTYNEK, ul. Grunwaldzka 2, tel. 501 067 763
Darmowy licznik odwiedzin
nasze kino działa w reżimie sanitarnym
dlatego prosimy o zapoznanie sie z regulaminem naszego kina.
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania sal kinowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce
prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w kinie GRUNWALD:

Widzowie wpuszczani będą do budynku kina na 30 minut przed seansem - podczas trwania seansu budynek będzie zamknięty. Należy zachować wymagany przepisami prawa, bezpieczny odstęp między widzami przy kasie oraz przy wejściu i wyjściu z sali kinowej oraz z budynku kina.
Zajmujemy  co drugie miejsce.
5.
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między osobami nie dotyczy:
- widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
- widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
     - osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
Na terenie kina poruszamy się w maseczkach. W trakcie seansu również prosimy o zakrywanie maseczką ust i nosa. Za brak maski odpowiedzialność ponosi widz.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek objawy infekcji, prosimy pozostać w domu!
Zabrania się wieszania kurtek na oparciach foteli oraz składania ubrań i torebek na wolnych fotelach.
Widownię opuszczamy wyjściem znajdującym się po prawej stronie ekranu, przy zachowaniu odstępów 2m pomiędzy poszczególnymi osobami.
WILK NA 100%

dla dzieci/  dubbing

29.10 (piatek) - godz. 15.00
30.10 (sobota) - godz. 15.00
31.10 (niedziela) - godz. 15.00
1.11 (poniedziałek) - godz. 17.00
2.11 (wtorek) - godz. 17.00
Mała Wielka Stopa 2
dla dzieci/  dubbing

5.11 (piatek) - godz. 15.00
6.11 (sobota) - godz. 15.00
7.11 (niedziela) - godz. 15.00
8.11 (poniedziałek) - godz. 17.00
9.11 (wtorek) - godz. 17.00
DIUNA

Akcja/Przygoda

29.10 (piatek) - godz. 17.00, 19:45
30.10 (sobota) - godz. 17.00, 19:45
31.10 (niedziela) - godz. 17.00, 19:45
1.11 (poniedziałek) - godz. 19.00
2.11 (wtorek) - godz. 19.00
5.11 (piatek) - godz. 19.15,
6.11 (sobota) - godz. 19.15,
7.11 (niedziela) - godz. 19.15
8.11 (poniedziałek) - godz. 19.00
9.11 (wtorek) - godz. 19.00
Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

Akcja/Przygoda / Sensacyjny / od lat: 12 /132 minuty / dubbing

5.11 (piatek) - godz. 16.45,
6.11 (sobota- godz. 16.45,
7.11 (niedziela) - godz. 16.45,
FATIMA

Dramat historyczny, religijny/ od lat: 8 /dubbing

12 - 16.11